Tietosuojakäytäntö


Rekisterinpitäjä (jatkossa FS) 

Future Steps oy

Y-tunnus: 3165796-1

www.futuresteps.fi

Vantaanrinne 4C22, 01730, Vantaa, Finland

future.barefoot@gmail.com

Henkilötietojen lähde

1. FS käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.

2. FS käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

3. FS käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Käsiteltävät tiedot

1. Nimi, mahdollinen yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

2. Osoite

3. Tilinumero

4. Maksutiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

FS käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

1. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja. 

2. Henkilötietoja vaaditaan tilauksen toimittamiseen.

3. Henkilötietoja analysoidaan asiakaspalvelun ja tavaroiden tilaamisen parantamiseksi.

4. Henkilötietoja vaaditaan tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

5. Henkilötietoja vaaditaan mahdollisiin hyvityksiin.

6. On noudattaa Asiakkaan ja FS välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. FS tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen FS ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi.

2. FS tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen kirjanpitotarkoituksiin ja analysointien varten.

3. FS on velvollinen poistamaan kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua tai jos asiakas sitä pyytää.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat FS alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä FS ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

FS alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
  • Rahtiyhtiö
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka)
  • Kirjanpitoyritys 

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. Oikeus tutustua henkilötietoihin.

2. Oikeus henkilötietojen oikaisuun.

3. Oikeus henkilötietojen poistamiseen.

4. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen.

6. Oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: future.barefoot@gmail.com

7. Oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Vain verkkokaupan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin.

2. FS sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

3. FS on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

4. Henkilötietoja ei jaeta mainosyritysten tai muiden ulkopuolisten kanssa.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.futurestep.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 19.11.2020